مشاوره

حلقه گم‌شده اکثر سازمان‌های کشور، اتوماسیون فرآیندها می باشد. متأسفانه اغلب نرم‌افزارهای مورد استفاده داده‌محور بوده و در حقیقت فقط خروجی فرآیندها ثبت و پردازش می‌شوند. کارشناسان ما آمادگی خود را جهت مشاوره در خصوص شناسایی، طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای کسب و کار شما اعلام می‌دارد.

طراحی و پیاده سازی

شما می‌توانید تمامی فرآیندهای موجود در کسب و کار خود را در یک پلتفرم یکتا طراحی و پیاده‌سازی نموده و با برقراری ارتباط بین فرآیندها، گره‌های کور فعالیتهای خود را باز کرده و به سوی سازمان بهره‌ور و متعالی گام بردارید.

آموزش

کارشناسان ما با برگزاری دوره‌های آموزشی راهبری و استفاده از پلتفرم اتوماسیون پویا شما را تا حصول اطمینان از کارایی سامانه همراهی خواهند کرد.

پشتیبانی و بهبود مستمر

همانگونه که آگاهید یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیران سازمان‌ها ایجاد تغییرات در نرم‌افزارهای موجود و سفارشی‌سازی آنها می‌باشد و بدین ترتیب فعالیتهای پشتیبانی عملاً جایگاه خود را از دست داده و هزینه‌های گزاف پرداختی بابت آن بدون حصول ارزش افزوده برای مجموعه و محلی برای درآمدهای نجومی برای شرکت‌های نرم‌افزاری شده است.

متخصصین ما کلیه اصلاحات در فعالیتها و فرآیندهای شما را جهت بهبود مستمر در چهارچوب قرارداد پشتیبانی اعمال خواهند نمود. علاوه بر این با توسعه پلتفرم موجود، قابلیت‌های جدید و کاربردی برای بهره‌برداری شما بزرگواران فراهم می‌نمایند.