مراحل استقرار سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار

چگونه کار می کنیم

 

پس از ثبت درخواست ، با توجه به مقیاس کسب‌وکار شما و نیازتان برای راه‌اندازی زیرساخت، لازم است تا مراحلی را پشت سر بگذارید. برای دیدن جزییات هر مرحله روی آن کلیک کنید.

۱


ثبت نیاز

شرکتها و سازمانها میتوانند درخواست نیاز خود را از طریق مراجعه به ثبت نیاز در همین وب گاه به همراه بارگذاری مستندات خود اعلام نمایند.
۲


برگزاری جلسات فنی

کارشناسان فنی شرکت پارا پس از بررسی و تحلیل درخواستهای وارده، جهت رفع ابهامات و سوالات درخواست جلسات فنی توجیهی می نمایند.
3


عقد قرارداد

پس از برگزاری جلسات فنی و شفاف سازی نیازهای مشتری نسبت به عقد قرارداد جهت تعیین زمان، هزینه و سایر توافقات جهت پیاده سازی سیستم اقدام میگردد.
4


طراحی و تحلیل فرآیندها

در این مرحله فرآیندهای سازمان که قبلا شناسایی شده اند، طراحی و تحلیل شده و مدلسازی فرآیندها صورت می گیرد.
5


پیاده سازی

پس از طراحی و مدلسازی، فرآیندها در قالب نرم افزار پیاده سازی می شوند.
6


پشتیبانی

هر نرم افزار پس از پیاده سازی، نیاز به پشتیبانی دارد. یکی از بزرگترین مزیت های سیستم مدیریت فرآیندها امکان اعمال تغییرات بهبود در فرآیندها در کمترین زمان ممکن است که جز موارد پشتیبانی لحاظ میگردد.

آیا هنوز سوالی دارید ؟

برای استفاده آماده اید ؟